Info De Kameleon

                              3 juli 2009

Start
Omhoog
Info De Kameleon
Foto's 1ste steen
Foto's nieuwbouw
De nieuwe naam
Opening De Kameleon
Opening 3 juli 2009

 

    

    BREDE SCHOOL

   In de wijk Lievenspolder in Terneuzen is een brede
   school gepland, waarin basisschool Sint Willibrord en
   buurthuis t Schelpenhoekje worden ondergebracht.

   In het stedenbouwkundig plan zijn verder een twaalftal vrijstaande
   en halfvrijstaande semi-bungalows opgenomen.
   Tenslotte is veel aandacht besteed aan de openbare ruimte.
   Het plan is in nauwe samenwerking tussen de stichting Clavis,
   regionale projectontwikkelingsmaatschappij Marsaki en de gemeente
   ontwikkeld. Nadat in het verleden de nodige inspraak
   is verleend, is in april een zogeheten artikel 19
   procedure van de Wet Ruimtelijke Ordening (WRO) gestart.

   Dit najaar zal het plan voor de inrichting van de buitenruimte
   worden gepresenteerd. Het voornemen is om kort na de

   bouwvakantie te starten met het bouwrijp maken
   van het terrein en het bouwen van de brede school en woningen.
   De inrichting van de buitenruimte volgt na afloop daarvan
   over ruim een jaar.

 

   ONDER N DAK


   Een brede school is een samenwerkingsverband tussen partijen
   die door een integrale aanpak de kansen van opgroeiende kinderen
   willen vergroten, de hulpverlening aan kinderen en hun
   ouders wil verbeteren en een meerwaarde wil zijn voor de buurt.

   Het programma voor de brede school Lievenspolder bestaat uit de

   rooms-katholieke basisschool Sint Willibrord, een peuterspeelzaal, een voor-, tussen-
   en buitenschoolse opvang, het sociaal cultureel centrum t Schelpenhoekje, Jeugdsoos Meetpoint,

   een speel-o-theek en het consultatiebureau van de GGD. De twaalf semi-bungalows
   ronden de bebouwing in het gebied af. Daarnaast zijn een achttal woningen en

   openbaar groen gepland op de huidige locatie van de basisschool aan de
   Begoniastraat. Op initiatief van stichting Clavis, Marsaki en de stichting Tragel

   wordt onderzoek gedaan naar de mogelijkheid van vervangende nieuwbouw
   voor de IJsselhof op de plaats van t Schelpenhoekje aan
   de Dokweg. De nodige procedures hierover volgen later nog.

 

     

   Start Activiteiten De Kameleon Foto Album Groen Uiterlijk Meetpoint Repair Cafe Vrijwilligers Vogel Tentoonstelling    

 

Deze site is voor het laatst bijgewerkt 08-03-12